Advies en Projectbegeleiding

Samenwerken in balans met elkaar en de natuur.

DSC00693

Inzicht in de huidige situatie.

In hoeverre zijn zijn paviljoens individueel al bezig met duurzaamheid? Hoe scoort het strand als geheel? Welke duurzame oplossingen worden al gebruikt en zijn ook kansrijk voor anderen? En waar liggen kansen om verduurzaming gezamenlijk op te pakken strand breed (in samenwerking met de gemeente)?

Het is belangrijk een goed begrip van de huidige situatie te hebben. Om daarmee een gemeenschappelijk startpunt te hebben, om te kunnen bepalen waar de grootste uitdagingen liggen en wat laaghangend fruit is en om volgende jaren te kunnen monitoren wat de vooruitgang is. We starten daarom met een onderzoek (nulmeting) naar de huidige situatie.

DSC04515

Gedeelde visie.

Duurzaamheid gaat over vele onderwerpen; energie, inkoop, afval, water, medewerkers..  Het is daarom belangrijk het met elkaar eens te worden welke onderwerpen prioriteit krijgen, en wat de gedeelde ambities zijn. En hoe je met elkaar samenwerkt hierin: wat kan iedereen onafhankelijk van elkaar en waar heb je elkaar nodig? We helpen bij het scherp krijgen van deze strategie.

dav

Procesbegeleiding

Strandpaviljoens trekken jaarlijks vele bezoekers. Het zijn de locaties waar ingekochte goederen, water en energie in gaan, bezoekers genieten van hun hapje en drankje, en aan de achterkant restafval het paviljoen verlaat. Het zijn dé plekken waar duurzame impact gemaakt kan worden. Maar ook de gemeente heeft een belangrijke rol te spelen in goed faciliteren van de energietransitie en gezamenlijke afval beheer. En kunnen ook ketenpartners, zoals afvalinzamelaars en toeleveranciers, een verantwoordelijkheid nemen. Wij helpen bij de begeleiding van dit proces, waarin al deze stakeholders worden uitgenodigd samen duurzame stappen te maken.

20181003_185527

NOORTJE
SCHRAUWEN

KARL
BEERENFENGER