Plastic vrije Noordzee

Onderzoek naar het ontstaan van zwerfafval en de ontwikkeling van preventieve oplossingen

We geloven dat als je jongeren écht mee wilt krijgen in het zwerfafval onderwerp, ze actief betrokken moeten worden bij het vraagstuk. We hebben daarom een programma ontwikkeld in samenwerking met By The Ocean We Unite, waarbij leerlingen als onderzoekers en adviseurs voor gemeente aan de slag gaan. Deze aanpak leidt tot een beter inzicht wat die problemen nu eigenlijk zijn in de stad. Daarnaast dagen we de leerlingen uit met concrete oplossingen voor hun eigen stad te komen. De beste ideeen worden uitgevoerd; zo maken we samen impact!

Werken aan oplossingen

Er wordt tegenwoordig een hoop zwerfafval geraapt. Werken aan het voorkómen van zwerfafval is daarnaast van groot belang. Naast het (zeer waardevolle) dweilen moet de ook kraan dicht. Met het middelbare scholen project “Plastic Vrije Noordzee” zetten we jongeren actief in om onderzoek te doen naar het ontstaan van zwerfafval én het bedenken van vernieuwende oplossingen voor eigen stad. Jongeren, die vaak als probleemgroep worden gezien dragen nu actief bij aan het oplossen van het probleem door als onderzoeker en adviseur voor gemeenten op te treden. Ze worden hiermee ambassadeurs van de oplossing.

Onze doelstellingen

  • Verhogen van de kennis en betrokkenheid van jongeren bij hun directe natuurlijke omgeving, en specifiek bij de uitdaging van (plastic) afval in de stad, het strand en in de Noordzee
  • Expliciet maken van afvaluitdagingen in de stad en een beter inzicht verkrijgen in het ontstaan van probleem door onderzoek te doen (afval tellingen op locatie, interviews met winkeliers en consumenten, gemeentelijk beleid, etc.)
  • Ontwikkelen van concrete preventieve oplossingen om (zwerf)afval te voorkomen (via sociale, economische, technische en beleidsmatige oplossingen)

Doe mee!

Interesese om mee te doen? Laat het ons weten!

​Doorgaans werken we vanuit een samenwerking vanuit een gemeente en een aantal middelbare scholen per gemeente in één project, waarbij de gemeente opdrachtgever is van het onderzoek en ontwerptraject. ​

Hoe ziet het er uit?

Ons team!

jeroen foto

Interesse in samenwerking? Neem contact met me op!

Jeroen van der Kolk

Projectleider en begeleider educatie projecten
maarten erich

Interesse in samenwerking? Neem contact met me op!

Maarten Erich

Begeleider lesdagen op school | marine ecoloog | wetenschapscoordinator By The Ocean We Unite
roos swart

Interesse in samenwerking? Neem contact met me op!

Roos Swart

Begeleider lesdagen op school | marine ecoloog | bioloog By The Ocean We Unite
nout

Interesse in samenwerking? Neem contact met me op!

Nout van der Vaart
Begeleider lesdagen op school | Hivos | Vredestuin
maaike waele

Interesse in samenwerking? Neem contact met me op!

Maaike de Waele
Begeleider lesdagen op school | Recycle Island
Matthijs-Lievaart-641

Interesse in samenwerking? Neem contact met me op!

Matthijs Lievaart

Begeleider lesdagen op school | kunstenaar | muzikant | oprichter Doe Mee Verlos de Zee