Natuurherstel? Grote delen van het wereldoppervlak zijn gedegradeerd. Landschappen die ooit veel biodiversiteit huisvestten, zijn nu geworden tot stedelijk gebied, landbouwvelden met monocultuur en gedegradeerd terrein. En dat, terwijl nu ook steeds duidelijker wordt, dat we hiermee niet alleen natuur verliezen, maar ook de mogelijkheid als...