Hoe we samen onze natuur kunnen herstellen

Natuurherstel?

Grote delen van het wereldoppervlak zijn gedegradeerd. Landschappen die ooit veel biodiversiteit huisvestten, zijn nu geworden tot stedelijk gebied, landbouwvelden met monocultuur en gedegradeerd terrein. En dat, terwijl nu ook steeds duidelijker wordt, dat we hiermee niet alleen natuur verliezen, maar ook de mogelijkheid als mens in de toekomst te kunnen voorzien in schoon drinkwater, voedselvoorziening, medicatie, en de natuur hard nodig hebben om ons te weren tegen hittestress en harde regenval.

Waar een aantal jaar geleden vooral mileukundigen en activisten dit risico onderstreepten, wordt dit probleem steeds breder erkend. Zo wordt de (waarde)vernietiging van de toplaag van de bodem, die samenhangt met mono-cultuur, steeds vaker economisch uitgedrukt, wat niet alleen het ecologisch verlies, maar ook economische schaduwkant van dit type landbouw blootlegt. Toch maken we niet de radicale keuze die nodig zijn om tot duurzame omgang met ons landschap te komen en onze toegang tot voedsel, drinkwater en frisse lucht veilig te stellen.

Hoe kan dat? Waarom leiden deze inzichten niet automatisch tot actie? Hoe zouden we hier samen wel toe kunnen komen? En welke projecten en businessmodellen kunnen hier een rol in spelen?

Op onderzoek uit!

Omdat deze vragan ons al langer bezig houden en we graag willen begrijpen hoe we bij kunnen dragen aan natuurherstel, gaan we op onderzoek uit. We bezoeken voorbeeldprojecten, spreken met experts, lezen boeken en kijken documataires die ons helpen deze vragen te beantwoorden. En.. we delen dit graag met jou via dit kanaal. Omdat we vast niet de enigen zijn die dit bezig houdt, en we geloven dat dit één van de grootste uitdagingen én kansen gaat zijn voor deze tijd.

Heb je een tip over iets dat we echt moeten kijken/lezen of met wie we in gesprek móeten?

Laat het ons weten!